duurzaam vooruit

Van klimaatneutraal naar natuurpositief. Sprankkracht gaat voor een toekomst waarin we de aarde niet langer uitputten, maar voeden. Die toekomst realiseren we samen, in regio’s, stadswijken, dorpsbuurten en beekdalen. Sprankkracht start en ontwikkelt samenwerkingen en programma’s die bijdragen aan een duurzame toekomst.

samenwerken

Samen

Het enige dat je zeker kunt weten, is dat je in je eentje onvoldoende weet om de complexe opgaven waar we als maatschappij nu voor staan op te lossen. Daarom richt Sprankkracht zich op het samenbrengen van mensen en organisaties die sámen voldoende weten en kunnen. Sprankkracht helpt hen samen stappen vooruit te zetten.

actiegericht

Actie

De wens om integraal te werken kan soms verlammend werken. Daar waakt Sprankkracht voor. Na een integrale verkenning is het tijd voor actie. Het fijne aan het werken in programma’s is dat je onderweg volop kan bijleren en bijsturen.

kennis-delen

Kennis

Betrouwbare en actuele kennis is cruciaal om de juiste stappen te kunnen zetten. Want wat vandaag duurzaam lijkt, daar blijken morgen haken en ogen aan te zitten. Sprankkracht draagt daarom volop bij aan de ontwikkeling en verspreiding van de kennis die nodig is voor een duurzame toekomst. Zowel op het gebied van techniek als samenwerking.

Sprankkracht (de, m/v):

  1. vuurkracht
  2. (figuurlijk) het vermogen latente bereidheid, kennis en creativiteit samen te brengen tot actiegerichte samenwerking.
Sprankkracht werkt vanuit de overtuiging dat iedereen zich wil inzetten voor een duurzamere wereld. Soms is een zetje in de juiste richting nodig. Een luisterend oor, een toevallige ontmoeting, een stukje informatie, een helpende hand, een sprankje hoop.
Sprankkracht luistert naar wat er eigenlijk al is. En geeft daar structuur en uitvoering aan. Om vervolgens met een flinke dosis energie de vaart erin te houden.
Jong talent in de watersector

Jong talent in de watersector

De watersector staat voor enorme uitdagingen. Tegelijkertijd vergrijst de sector enorm en neemt veel instromend talent binnen enkele jaren ook weer afscheid. Wat hebben jonge waterbeheerders nodig om te floreren?

Lees meer
Aquathermie vraagt lef

Aquathermie vraagt lef

De potentie van aquathermie, het winnen van warmte- en koude uit water, is groot. In theorie zou je er tot 50% van de gebouwde omgeving mee kunnen verwarmen. De praktijk is weerbarstiger en vraagt om nieuwe samenwerkingen en lef.

Lees meer

werkgebieden

energietransitie

Energietransitie

De transitie van fossiele naar duurzame energie is cruciaal om onze atmosfeer leefbaar te houden. Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarom begeleidt Sprankkracht niet alleen programma’s op het gebied van duurzame opwek, maar helpen we ook overheden en andere initiatiefnemers het energieverbruik te verminderen.

waterbeheer

Waterbeheer

De potentie van waterbeheer voor de energietransitie is enorm. Het oppervlaktewater houdt zonnewarmte vast die we kunnen inzetten voor de gebouwde omgeving. En de rioolwaterzuivering is een bron van energie en grondstoffen. Sprankkracht helpt waterbeheerders deze potentie op een zorgvuldige manier te benutten.

burgerinitatieven

Burgerinitiatieven

Overal schieten fantastische duurzame burgerinitiatieven uit de grond. En dat is ook hard nodig, want het realiseren van de huidige opgaven vereist ieders inzet. Hoe zet je een initiatief om in maatschappelijke impact? En hoe geef je als decentrale overheid zulke initiatieven de plek die ze verdienen? Sprankkracht adviseert en begeleidt overheden en initiatieven.

Jacqueline-Laumans

Jacqueline Laumans

Sprankkracht is opgericht door Jacqueline Laumans vanuit de overtuiging dat als we kennis en energie op het gebied van duurzaamheid verbinden, we de benodigde transities op tijd kunnen realiseren. Ze ziet veel enthousiasme voor verduurzaming en weet als geen ander hoe je dit enthousiasme in kan zetten om concrete samenwerkingen van de grond te krijgen.

Jacqueline beschikt over een goed gevulde gereedschapskist met kennis en vaardigheden. Zo zorgt haar journalistieke achtergrond dat ze met luisteren en doorvragen de juiste informatie op tafel krijgt. Dankzij haar ervaring bij overheidsinstellingen heeft ze gevoel voor de politiek-bestuurlijke context. En door het opzetten van een duurzaam wijkinitiatief in haar eigen gemeente kent ze ook de praktische en sociale aspecten van het samen verduurzamen. Opdrachtgevers waarderen daarnaast haar gestructureerde, analytische aanpak, waarmee ze programma’s succesvol opzet en volbrengt.

Kennis, initiatieven en (jong) talent op het gebied van duurzaamheid zijn er genoeg, maar dan moeten we die wel weten te benutten. Sprankkracht is het vonkje dat nieuwe samenwerkingen in gang zet en het vuur krachtig brandend houdt.